Bệnh viện SAM – Bệnh viện truyền giáo toàn
cầu thực hiện tình yêu sinh mạng thông qua
điều trị toàn diện và y tế tổng hợp ưu việt

G샘병원

Điều trị ung thư tổng hợp mô hình điều trị tích hợp toàn diện và y học hiện đại hàng đầu Bệnh viện hạng 1 về phẩu thuật ung thư (ruột, đại tràng) do cơ quan bảo hiểm y tế bầu chọn Bệnh viện thu hút bệnh nhân nước ngoài số 1 do Bộ y tế bầu chọn
Kết hợp với 24 bệnh viện của 18 quốc gia do 8 Đại sứ quán nước ngoài tại Hàn Quốc chỉ định Cung cấp dịch vụ điều trị phù hợp, điều phối viên y tế thường trú chuyên trách 4 quốc gia

Tư vấn y tế