Өвчтөнд чиглэсэн хорт хавдрын цогц эмчилгээ

본문 바로가기
Favorite Employee Admin 언어선택

Өвчтөнд чиглэсэн хорт хавдрын цогц эмчилгээ

Өвчтөнд чиглэсэн Хорт хавдрын нэгдсэн эмчилгээ

2007 оноос хойш "Нэгдмэл тусламж" шинэ дэвшилтэт тусламж үйлчилгээний системийг нэвтрүүлсэн.

Patient-oriented Integrative Cancer Treatment

Нэгдсэн тусламж үйлчилгээний систем гэж юу вэ?

Энэ нь янз бүрийн салбарын мэргэжилтнүүдийн харилцан хамтын ажиллагааны үр дүнд хорт хавдрын эмчилгээг үнэн зөв оношлох, эмчилгээний төлөвлөгөө гаргах шинэ систем юм.

Suggest an Integrative care plan for each patient! \n Oncology, Surgical Oncology \n Natural Healing \n Complementary and alternative medicine(CAM) \n Interventional Oncology, Radiation Oncology \n Holistic Healing